Dzisiaj jest Środa, 24 Kwiecień 2019 godz. 08:43 Imieniny: Bony, Horacji, JerzegoStrona główna

O firmie

Praca w firmie

Usługi

Sprzedaż
nieruchomości

Galeria

Kontakt

Dane rejestrowe:
KRS 0000226819
prowadzony przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP PL 955-21-14-692
dla właściwości miejscowej Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie
REGON 812744864

Kapitał zakładowy:
100.000 złotych - wpłacony gotówką

Zakres działalności:
Spółka PANOIL Sp. z o.o. w Szczecinie została powołana w dniu 3 styczniu 2005 roku aby zajmować się obrotem paliwami płynnymi - sprzedażą oleju napędowego, benzyn oraz oleju opałowego.
Działalność ta okazała się trudna do zrealizowania i obecnie spółka zajmuje się działalnością rolniczą na własnych i dzierżawionych gruntach (w zakresie upraw zbóż i innych upraw wieloletnich), usługami dla rolnictwa, działalnością związaną z obsługą i zarządzaniem nieruchomościami oraz obrotem wierzytelnościami.

Zarząd
Prezesem Zarządu spółki jest Łukasz Bonda, który pełni tę funkcję od początku istnienia spółki.
Od 18 grudnia 2012 roku funkcję Członka Zarządu pełni Oskar Bonda.

Dokumentacja rejestrowa i finansowa
Aktualny odpis KRS (plik w formacie *.pdf) lub wyszukaj w KRS
Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP (plik w formacie *.pdf)
Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON (plik w formacie *.pdf) lub wyszukaj w GUS
Sprawozdanie finansowe 2005 rok (plik w formacie *.pdf)
Sprawozdanie finansowe 2006 rok (plik w formacie *.pdf)
Sprawozdanie finansowe 2006 rok (korekta) (plik w formacie *.pdf)
Sprawozdanie finansowe 2007 rok (plik w formacie *.pdf)
Sprawozdanie finansowe 2007 rok (korekta) (plik w formacie *.pdf)
Sprawozdanie finansowe 2008 rok (plik w formacie *.pdf)
Sprawozdanie finansowe 2009 rok (plik w formacie *.pdf)
Sprawozdanie finansowe 2010 rok (plik w formacie *.pdf)
Sprawozdanie finansowe 2011 rok (plik w formacie *.pdf)
Sprawozdanie finansowe 2012 rok (plik w formacie *.pdf)

Copyright by PANOIL Sp. z o.o.
Kontakt: